Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина
Републике Српске
Скупштина Дистрикта Брчко
Добродошли на Твининг пројекат
Овај твининг пројекат представља инструмент сарадње између Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и Скупштине Дистрикта Брчко као партнера који учествују са стране Босне и Херцеговине и парламената земаља чланица ЕУ које учествују у пројекту с друге стране.

Пројекат, с укупним буџетом од 3,5 милиона евра, финансира Европска унија из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2012), а реализује га Народна скупштина Мађарске у конзорцијуму с Народном скупштином Француске. Основни циљ Твининг пројекта је да се ојача капацитет и омогући да четири локалне партнерске парламентарне институције унаприједе своју улогу у процесу приступања Босне и Херцеговине ЕУ и спровођењу Споразума о стабилизацији и придруживању.
Више о Твиннинг пројекту
Новости и Aктивности
Остале новости и активности
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)