Завршна конференција о резултатима Пројекта с генералним секретарима

Конференција је одржана 18-19. јануара на Влашићу. Конференција са генералним секретарима је организована недјељу дана прије свечаности у поводу завршетка Пројекта на политичком нивоу. Послужила је као директно средство ка омогућавању финализације оквира за парламентарну сарадњу и препорука (парламентарних акционих планова) Twinning пројекта.Г. Zoltán Horváth, руководилац Пројекта испред земаља чланица, је истакао важност овог састанка као трећег састанака овог типа који се одржава у склопу Twinning пројекта. У току дискусије финализиран је текст Концепта механизма сарадње парламената у Босни и Херцеговини у пословима везаним за процес европских интеграција. Након опште расправе о овој теми услиједили су састанци на којима су ученици финализирали текстове ревидираних акционих планова за поједине парламенте.

Планирано је да колегијуми парламената на државном и ентитетском нивоу, те Скупштина Брчко дистрикта,  односно сва четири парламента у БиХ, усвоје ревидиране акционе планове до краја јануара 2016. године.

Сви секретари и генерални секретари су изразили своје задовољство резултатима Пројекта и преданим радом представника Twinning пројекта из земаља чланица ЕУ који стално бораве у Босни и  Херцеговини. Изразили су своју искрену наду да ће земље чланице наставити с пружањем техничке помоћи парламентима у БиХ (укључујући и кантоналне скупштине) у процесу европских интеграција.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)