Политички руководиоци четири парламента у БиХ сложили се да оснаже улогу парламената у процесу европских интеграција и потписали Концепт механизма сарадње у пословима везаним за процес интеграција у ЕУ

На свечаности у поводу завршетка двогодишњег Twinning пројекта Јачање улоге парламената у Босни и Херцеговини у контексту интеграција у ЕУ предсједавајући/предсједници Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине потписали су документ којим се на више нивоа успоставља систем неформалне сарадње између парламената у БиХ везано за процес интеграција у ЕУ. Сарадња се заснива на узајамности, заједничком раду и договорима и дјеловању путем консензуса уз поштивање Уставом утврђених структура. Механизам сарадње почива на четири главна нивоа: конференцији предсједавајућих/предсједника домова/парламената, Парламентарнoм форумu за европске интеграције, сарадњи секторских радних тијела и сарадњи на администравном нивоу у циљу редовне координације активности везаних за ЕУ. У Kонцепту се описује улога, учесници, обим дјеловања и учесталост сарадње на сваком од ових нивоа.

Поред овог резултата руководства сва четири парламента донијела су одлуку да ће имплементирати резултате пројекта садржане у акционим плановима који укључују 250-300 конкретних активности за сваки од парламената. У тијесној сарадњи и уз сагласност парламената у БиХ Пројекат је сачинио неколико стотина препорука у свим аспектима функционисања парламената с посебном освртом на послове везане за процес интеграција у ЕУ. Препоруке позивају на конкретне активности у сва четири парламента. Twinning пројекат је на основу препорука израдио прилагођене акционе планове за сваки парламент појединачно. Ови акциони планови обезбјеђују јасну структуру и мапу пута за оснаживање функционисања парламената у БиХ и за њихову припрему за процес интеграција у ЕУ. Парламенти у БиХ су у Заједничкој изјави коју су усвојили колегијуми државног и ентитетских парламената, те Скупштина Брчко дистрикта, донијели одлуку да спроведу препоруке Twinning пројекта како су наведене у акционим плановима.Поред рада на изради приједлога конкретних радњи, Пројекат је такође реализовао сложен програм едукације са преко 40 семинара и радионица. Ти догађаји су организовани за сва четири парламената на двије локације, у Сарајеву и Бања Луци, док су се одређене посебне едукације организовале и у Брчком. Twinning пројекат је члановима парламената и запосленима у парламентима пружио прилику за директан увид у рад неколико парламената у земљама чланицама ЕУ кроз организацију студијских посјета у седам земаља чланица и једне посјете институцијама ЕУ, те програма стажирања у двије земље чланице.
Представници парламената земаља чланица ЕУ које су спроводиле Пројекат, г. István Jakab, замјеник предсједника Народне скупштине Мађарске и г. Marcel Rogemont, предсједавајући групе пријатељства БиХ-Француска у Народној скупштини Француске су се обратили присутним на овом догађају, уз представнике четири институције кориснице Пројекта: г. Огњена Тадића, предсједавајућег Дома народа ПСБиХ, гђе. Борјане Кришто, предсједавајуће Представничког дома ПСБиХ, г. Едина Мушића, предсједавајућег Представничког дома ПФБиХ, г. Недјељка Чубриловића, предсједника Народне скупштине Републике Српске и г. Ђорђе Којића, предсједника Скупштине Брчко Дистрикта. Melvin Asin, шеф Одјела за сарадњу при Делегацији ЕУ у БиХ се такође обратио присутним. Остварене резултате Пројекта је представио г. Zoltán Horváth, руководилац Пројекта испред земаља чланица.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)