КОНТАКТИРАЈТЕ НАС


Партнери из земаља чланица ЕУ


Руководилац пројекта из земље чланице

Г. Zoltán Horváth, руководилац Тима за техничку помоћ
Дирекција за спољне односе, Народна скупштина Мађарске
Адреса: Kossuth tér 1-3, H-1357 Budapest, Hungary
Телефон: +36-1-441-4287, Факс: +36-1-441-4185
Е-пошта: zoltan.horvath@parlament.hu

Млађи руководилац пројекта

Г. François Duluc, руководилац Службе за интерпарламентарну сарадњу
Адреса: French National Assembly, 126 rue de l’Université, 75355, Paris, France
Телефон: +33 1 40 63 43 55, Факс : +33 1 40 63 43 88
Е-пошта: fduluc@assemblee-nationale.fr

Институције кориснице пројекта


Руководилац пројекта из земље кориснице

Г. Омар Филиповић, виши службеник за пројекте, шеф Одјела
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Адреса: Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 006, Факс : +387 61 226 8441
Е-пошта: omar.filipovic@parlament.ba 

Чланови Управног одбора пројекта


Парламент Федерације Босне и Херцеговине

Гђа Елвира Хабота, савјетница предсједавајућег Представничког дома/координатор Твининг пројекта за ПФБиХ
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Адреса: Хамдије Крешевљаковића 3, 71 000 Сарајево
Телефон: +387 33 263 585 / 586 Факс: +387 33 223 623
Е-пошта: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba

Народна скупштина Републике Српске

Г. Милош Грујић, виши стручни сарадник за међународне активности, Одсјек за Европске интеграције и међународне активности, координаторТвининг пројекта за НСРС
Телефон: +387 51 338 162
Е-пошта: milos.grujic@narodnaskupstinars.net

Скупштина Дистрикта Брчко 

Г. Драган Матијевић, дипл. инг, стручни савјетник - администратор, координатор Твининг пројекта за СДБ
Адреса: Младена Маглова, 2, 76 100 Дистрикт Брчко, БиХ
Телефон: +387 49 215-516 #108 канцеларија, Факс: +387 49 230-611 
Е-пошта: zeko@skupstinabd.ba

Канцеларије пројекта у БиХ


Стални савјетник пројекта 

Гђа Csilla Schalbert
Адреса: Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 006
Е-пошта: csilla.schalbert@bih-parliamentary-twinning.eu

Г. Емир Реџеповић, асистент сталног савјетника пројекта
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Адреса: Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 032
Е-пошта: emir.redzepovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Руководилац компоненте 1, са сједиштем у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, надлежан и за Скупштину Дистрикта Брчко

Г. Károly Tüzes
Адреса: Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 006
Е-пошта: karoly.tuzes@bih-parliamentary-twinning.eu

Гђа Адана Каровић, асистент пројекта за Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине и Скупштину Дистрикта Брчко
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Адреса: 71 000 Сарајево, Трг Босне и Херцеговине 1
Телефон: +387 33 286 033
Е-пошта: adana.karovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Руководилац компоненте 2, са сједиштем у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине

Гђа Zsófia Czoma
Адреса: Хамдије Крешевљаковића 3, 71 000 Сарајево
Телефон (мобилни): + 387 63 990 035
Е-пошта: zsofia.czoma@bih-parliamentary-twinning.eu

Г. Нихад Бранковић, асистент пројекта за Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Адреса: Хамдије Крешевљаковића 3, Сарајево 71 000, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 33 44 25 43
Е-пошта: nihad.brankovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Руководилац компоненте 3, са сједиштем у Народној скупштини Републике Српске

Г. Krisztián Kovács
Адреса: Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 51 338 132
Е-пошта: krisztian.kovacs@bih-parliamentary-twinning.eu

Гђа Сања Станивуковић, асистент пројекта за Народну скупштину Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
Адреса: Вука Караџића 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Телефон: +387 51 338 132
Е-пошта: sanja.stanivukovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Преводиоци пројекта


Гђа Елхаруна Ризванбеговић, преводилац
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Адреса: Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 040
Е-пошта: elharuna.rizvanbegovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Гђа Марина Васиљ, преводилац
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Адреса: Трг Босне и Херцеговине 1, 71 000 Сарајево, БиХ
Телефон: +387 33 286 040
Е-пошта: marina.vasilj@bih-parliamentary-twinning.eu

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)