ШТА ЈЕ ТВИНИНГ?


То је средство сарадње између јавне управе у земљи корисници и одговарајуће институције у некој од земаља чланица ЕУ. Циљ му је унапређивање/модернизација институције у земљи корисници пројекта путем едукације, реорганизације односно усклађивања законске регулативе са нормама и стандардима Европске уније, те њено спровођење. Једно од основних обиљежја је концепт обавезних резултата: и корисник и партнер из ЕУ се обавезују да дјелују у циљу остварења договореног резултата.

Твининг пројекте финансира Европска комисија. Земља која је партнер корисник доприноси пројекту путем обезбјеђивања људских ресурса, просторија и опреме, те локација за одржавање едукације.

Државни службеници институција земље чланице ЕУ које учествују у пројекту пружају техничку помоћ институцији земље кориснице пројекта. Уобичајено је да један од њих, стални савјетник на пројекту, борави у земљи корисници све вријеме трајања пројекта, али ће на овом пројекту који се односи на парламенте у БиХ додатна три стална експерта из земље чланице (руководиоци компоненти пројекта) пружати сталну помоћ будући да се у овом посебном случају ради о четири институције кориснице пројекта.

Код Твининг пројекта који се тиче парламената постоји још једна предност за институције које учествују у пројекту: већа политичка посвећеност процесу интеграција се може постићи на обје стране – код земље кориснице и Европске уније – на основу продубљивања међусобног разумијевања и јачања политичке сарадње. Уколико желите да више сазнате о помоћи ЕУ у виду твининга молимо да погледате интернет страницу: http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)