Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Dobrodošli na Twinning projekt
Ovaj twinning projekt predstavlja instrument suradnje između Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta kao partnera koji sudjeluju na strani Bosne i Hercegovine i parlamenata država članica EU koje sudjeluju u Projektu s druge strane.

Projekt, s ukupnim budžetom od 3,5 milijuna eura financira Europska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012), a implementira ga Narodna skupština Mađarske u konzorcijmu sa Narodnom skupštinom Francuske Glavni cilj Twinning projekta je jačati kapacitete i omogućiti da četiri lokalne partnerske parlamentarne institucije unaprijede svoju ulogu u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU i u realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Više o Twinning projektu
Novosti i Aktivnosti
Ostale novosti i aktivnosti
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)