ŠTO JE TWINNING?


To je sredstvo suradnje između javne uprave u zemlji korisnici i odgovarajuće institucije u nekoj od država članica EU. Cilj mu je unaprijediti/modernizirati institucije u zemlji korisnici projekta putem edukacije, reorganiziranja odnosno usklađivanja zakonske regulative sa normama i standardima Europske unije, te njene provedbe. Jedno od osnovnih značajki je koncept obaveznih rezultata: i korisnik i partner iz EU se obvezuju da će djelovati u cilju postizanja dogovorenih rezultata. 

Twinning projekte financira Europska komisija. Zemlja koja je partner korisnik doprinosi projektu kroz pružanje ljudskih resursa, prostorija i opreme, kao i lokacija za održavanje edukacije.

Državni dužnosnici institucija država članica EU koje učestvuju u projektu pružaju tehničku potporu instituciji zemlje korisnice projekta. Uobičajeno je da jedan od njih - stalni savjetnik na projektu, boravi u zemlji korisnici svo vrijeme trajanja projekta, ali će na ovom projektu koji se odnosi na parlamente u Bosni i Hercegovini dodatna tri stalna eksperta iz države članice (rukovodioci komponenti projekta) pružati stalnu potporu s obzirom da se u ovom posebnom slučaju radi o četiri institucije korisnice projekta.

Kod twinning projekta koji se tiče parlamenata postoji još jedna prednost za institucije koje sudjeluju u projektu: veća politička posvećenost procesu integracija se može postići na obje strane – u zemlji korisnici i u Europskoj uniji – na osnovu produbljivanja međusobnog razumijevanja i jačanja političke suradnje.

Ukoliko želite saznati više o pomoći EU u vidu twinninga, molimo pogledajte interent stranicu:
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)