Završna konferencija o rezultatima Projekta sa glavnim tajnicima

Konferencija je održana 18-19. siječnja na Vlašiću. Konferencija sa glavnim tajnicima je organizirana tjedan dana prije svečanosti u povodu završetka Projekta na političkoj razini. Poslužila je kao izravno sredstvo ka omogućavanju finaliziranja okvira za parlamentarnu suradnju i preporuka (parlamentarnih akcijskih planova) Twinning projekta.G. Zoltán Horváth, rukovoditelj Projekta ispred zemalja članica, je istakao značaj ovog sastanka kao trećeg sastanaka ove vrste koji se održava u sklopu Twinning projekta. Tijekom diskusije finaliziran je tekst Koncepta mehanizma suradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim uz proces integracija u EU. Nakon opće rasprave o ovoj temi uslijedili su sastanci na kojima su sudionici finalizirali tekstove revidiranih akcijskih planova za pojedine parlamente.

Planirano je da kolegiji parlamenata na državnoj i entitetskoj razini, te Skupština Brčko distrikta,  odnosno sva četiri parlamenta u BiH, usvoje revidirane akcijske planove do kraja siječnja 2016. godine.

Svi tajnici i glavni tajnici su izrazili svoje zadovoljstvo rezultatima Projekta i predanim radom predstavnika Twinning projekta iz zemalja članica EU koji stalno borave u Bosni i  Hercegovini. Izrazili su svoju iskrenu nadu da će zemlje članice nastaviti s pružanjem tehničke pomoći parlamentima u BiH (uključujući i županijske skupštine) u procesu europskih integracija.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)