Politički čelnici četiri parlamenta u BiH složili se da osnaže ulogu parlamenata u procesu europskih integracija i potpisali Koncept mehanizma suradnje u poslovima vezanim uz proces integracija u EU

Na svečanosti u povodu završetka dvogodišnjeg twinning projekta Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU predsjedatelji/predsjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potpisali su dokument kojim se na više razina uspostavlja sustav neformalne suradnje između parlamenata u BiH vezano uz proces integracija u EU. Suradnja se temelji na uzajamnosti, zajedničkome radu i dogovorima i djelovanju putem konsenzusa uz poštovanje Ustavom utvrđenih struktura. Mehanizam suradnje počiva na četiri glavne razine: konferenciji predsjedatelja/predsjednika domova/parlamenata, Parlamentarnom forumu za europske integracije, suradnji sektorskih radnih tijela i suradnji na administracijskoj razini s ciljem redovite koordinacije aktivnosti vezanih uz EU. U Konceptu se opisuje uloga, sudionici, opseg djelovanja i učestalost suradnje na svakoj od ovih razina.

Pored ovog rezultata, čelništva sva četiri parlamenta donijela su odluku da će provesti rezultate Projekta sadržane u akcijskim planovima koji uključuju 250-300 konkretnih aktivnosti za svaki od parlamenata. U tijesnoj suradnji i uz suglasnost parlamenata u BiH Projekat je sačinio nekoliko stotina preporuka u svim aspektima funkcioniranja parlamenata s posebnom osvrtom na poslove vezane uz proces integracija u EU. Preporuke pozivaju na konkretne aktivnosti u sva četiri parlamenta. Twinning projekat je temeljem preporuka izradio prilagođene akcijske planove za svaki parlament pojedinačno. Ovi akcijski planovi osiguravaju jasnu strukturu i mapu puta za osnaživanje funkcioniranja parlamenata u BiH i za njihovu pripremu za proces integracija u EU. Parlamenti u BiH su u Zajedničkoj izjavi koju su usvojili kolegiji državnog i entitetskih parlamenata, te Skupština Brčko distrikta, donijeli odluku da provedu preporuke twinning projekta kako su navedene u akcijskim planovima.Pored rada na izradi prijedloga konkretnih radnji, Projekat je također realizirao složen program edukacije sa preko 40 seminara i radionica. Ti događaji su organizirani za sva četiri parlamenta na dvije lokacije, u Sarajevu i Banja Luci, dok su se određene posebne edukacije organizirale i u Brčkom. Twinning projekat je članovima parlamenata i uposlenima u parlamentima pružio priliku za izravan uvid u rad nekolicine parlamenata u zemljama članicama EU kroz organizaciju studijskih posjeta u sedam zemalja članica i jedne posjete institucijama EU, kao i programa stažiranja u dvije zemlje članice EU.
Predstavnici parlamenata zemalja članica EU koje su provele Projekat, g. István Jakab, zamjenik predsjednika Narodne skupštine Mađarske i g. Marcel Rogemont, predsjedatelj skupine  prijateljstva BiH-Francuska u Narodnoj skupštini Francuske su se obratili nazočnima na ovom događanju, uz predstavnike četiri institucije korisnice Projekta: g. Ognjena Tadića, predsjedatelja Doma naroda PSBiH, gđe. Borjane Krišto, predsjedateljice Zastupničkog doma PSBiH, g. Edina Mušića, predsjedatelja Zastupničkog doma PFBiH, g. Nedjeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i g. Đorđe Kojića, predsjednika Skupštine Brčko distrikta. Melvin Asin, voditelj Odjela za suradnju pri Izaslanstvu EU u BiH se također obratio nazočnima. Ostvarene rezultate Projekta je predstavio g. Zoltán Horváth, rukovoditelj Projekta ispred zemalja članica.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)