KONTAKTIRAJTE NAS


Partneri iz zemalja članica EU


rukovoditelj projekta iz zemlje članice

g. Zoltán Horváth
rukovoditelj Tima za tehničku pomoć
Uprava za inozemne odnose, Narodna skupština Mađarske

Adresa: Kossuth tér 1-3, H-1357 Budapest, Hungary
Telefon: +36-1-441-4287, Fax: +36-1-441-4185
E-mail:zoltan.horvath@parlament.hu

mlađi rukovodilac projekta

g. François Duluc
rukovoditelj Službe za međuparlamentarnu saradnju
Adresa: French National Assembly, 126 rue de l’Université, 75355 Paris France
Telefon: +33 1 40 63 43 55, Fax : +33 1 40 63 43 88
E-mail:fduluc@assemblee-nationale.fr

Institucije korisnice projekta


rukovoditelj projekta iz zemlje korisnice

g-din. Omar Filipović
viši službenik za projekte, šef odjela

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 006, Fax : +387 61 226 8441
E-mail:omar.filipovic@parlament.ba

Članovi Upravnog odbora projekta


Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
g. Elvira Habota
savjetnica predsjedatelja Zastupničkog doma /koordinator Twinning projekta za PFBiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 263 585 / 586 Fax: +387 33 223 623
E-mail:elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba


Narodna skupština Republike Srpske
g. Miloš Grujić
viši stručni suradnik za međunarodne aktivnosti, Odsjek za europske integracije  i međunarodne aktivnosti 

Adresa: Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Telefon: +387 51 338 162
E-mail:milos.grujic@narodnaskupstinars.net

Skupština Brčko distrikta
g. Dragan Matijević
dipl.ing, stručni savjetnik - administrator
koordinator Twinning projekta za SBD

Adresa: Mladena Maglova, 2, 76100 Brčko district, BiH
Telefon: +387 49 215-516 #108 office Fax: +387 49 230-611 fax
E-mail:zeko@skupstinabd.ba

Uredi projekta u BiH


Stalni savjetnik projekta (RTA)

g. Csilla Schalbert

Adresa: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 006
E-mail:csilla.schalbert@bih-parliamentary-twinning.eu

Pomoćnik: g. Emir Redžepović
asistent stalnog savjetnika projekta

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 032
E-mail:emir.redzepovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Rukovoditelj komponente 1, sa sjedištem u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nadležan i za Skupštinu Brčko distrikta 

g. Károly Tüzes


Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 006
E-mail:karoly.tuzes@bih-parliamentary-twinning.eu

Pomoćnik: g. Adana Karović
asistent projekta za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine
i Skupštinu Brčko distrikta

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Adresa: 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1
Telefon: +387 33 286 033
E-mail:adana.karovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Rukovoditelj komponente 2, sa sjedištem u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
g-đa. Zsófia Czoma


Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo
Telefon (mobilni): + 387 63 990 035
E-mail:zsofia.czoma@bih-parliamentary-twinning.eu

Pomoćnik: g. Nihad Branković
asistent projekta za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Adresa: Hamdije Kresevljakovica 3, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 33 44 25 43
E-mail:nihad.brankovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Rukovoditelj komponente 3, sa sjedištem u Narodnoj skupštini Republike Srpske

g. Krisztián Kovács

Adresa: Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 51 338 132
E-mail:krisztian.kovacs@bih-parliamentary-twinning.eu

Pomoćnik: g. Sanja Stanivuković
asistent projekta za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske
Adresa: Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 51 338 132
E-mail:sanja.stanivukovic@bih-parliamentary-twinning.eu

Prevodioci projekta


g. Elharuna Rizvanbegović
prevoditeljica

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 040
E-mail:elharuna.rizvanbegovic@bih-parliamentary-twinning.eu

g. Marina Vasilj
prevoditeljica

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 286 040
E-mail:marina.vasilj@bih-parliamentary-twinning.eu
 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)