TWINNING PROJEKAT

Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu evropskih integracija
The European Union’s IPA Programme for Bosnia and Herzegovina

Informacijski letak o Twinning projektu

Ostvareni rezultati projekta

Zajednička izjava kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednika Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Koncept mehanizma suradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim uz proces integracija u Europsku uniju


Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - letak
Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - plakat
Uloga parlamenata u procesu pristupanja EU - prezentacija


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Narodna skupština
Republike Srpske
Skupština Brčko distrikta
Skupština Brčko distrikta
Narodna skupština
Mađarske (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Projekat
implementira
Konzorcijum
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Narodna skupština
Francuske (Assemblée nationale)