Twinning пројекат

Јачање улоге парламента у Босни и Херцеговини у контексту европских интеграција
The European Union’s IPA Programme for Bosnia and Herzegovina

Информативни летак о Twinning пројекту

Остварени резултати пројекта

Заједничка изјава колегија Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и предсједника Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Концепт механизмa сарадње парламената у Босни и Херцеговини у пословима везаним за процес интеграција у Европску унију

Улога парламената у процесу приступања ЕУ - летак
Улога парламената у процесу приступања ЕУ - плакат
Улога парламената у процесу приступања ЕУ - презентација


Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)