Нови материјали о видљивости укључујући брошуре, постере и специјалне презентације за интернетску страницу су сада доступни на интернетској страници

Један од циљева Twinning пројекта је да се пружи подршка за повећање учешћа цивилног друштва у процесу приступања ЕУ и допринесе већој видљивости улоге парламената у овом процесу. Нови документи о видљивости помажу широј јавности за стицање знања о улози националних парламената и парламентарних скупштина у процесу проширења ЕУ.

Још један циљ ових публикација био је да се пружи допринос информативним активностима парламената у БиХ у њиховом односу према јавности и да се представе њихове активности везане за процес приступања ЕУ. Овим публикацијама би се пружила и подршка за проширивање знања у друштву о ЕУ генерално и о улози парламената у процесу европских интеграција конкретно.

Експерти су припремили три различите врсте информација и материјала о видљивости, односно, брошуру, постер и презентацију на интернетској страници са сличним садржајима о парламентарним активностима везаним за ЕУ. Ови материјали су преведени и објављени у договору с парламентима у БиХ и у складу с условима Европске уније о видљивости.

У овим публикацијама даје се кратак увод у историјат односа између БиХ и ЕУ, говори се о најважнијим корацима према приступању земље у ЕУ генерално, о улози парламената и парламентарних скупштина у процесу приступања ЕУ и релевантним партнерима парламената у БиХ у питањима која се тичу ЕУ.

Електронске верзије ових публикација су сада доступне на интернетској страници Twinning пројекта.
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Парламентарна скупштина
Босне и Херцеговине
Парламент Федерације Босне и Херцеговине
Парламент Федерације
Босне и Херцеговине
Народна скупштина Републике Српске
Народна скупштина
Републике Српске
купштина Дистрикта Брчко
купштина Дистрикта Брчко
Народна скупштина
Мађарске (Országgyűlés)
Narodna skupština Mađarske (Országgyűlés)
Пројекат
имплементира
Конзорцијум
Narodna skupština Francuske (Assemblée nationale)
Народна скупштина
Француске (Assemblée nationale)